Evenals de afgelopen jaren schrijft Deventer zwarte cijfers. Na alle verrekeningen, zoals budgetoverhevelingen, bedraagt het saldo €8,1 miljoen voordelig.

Het voordelig saldo wordt conform het gestelde in de 4e kwartaalrapportage 2021 betrokken bij het opstellen van de 1e kwartaalrapportage 2022.

Meer informatie