Voortgang alle doelstellingen
143
10
7
3
2
Realisatie totale lasten(bedragen x €1.000) € 429.739 Verschil met begroting na wijziging € 20.869
Realisatie totale baten(bedragen x €1.000) € 448.854 Verschil met begroting na wijziging € 1.754