De resultaatbestemming omvat alle stortingen in en puttingen uit de reserves, die ten laste komen respectievelijk ten gunste komen van de exploitaties. Ook is in dit programma de rente, die wordt toegevoegd aan de reserves opgenomen.

(bedragen x €1.000)

Omschrijving

Lasten/Baten

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Toevoegingen rente aan reserves

338

322

322

0

Stortingen in reserves

Lasten

8.568

47.915

63.634

-15.719

Puttingen uit reserves

Baten

10.940

37.216

34.022

3.194

Saldo

2.034

-11.021

-29.934

18.913

Voor een specificatie van de stortingen in en puttingen uit diverse reserves wordt verwezen naar bijlage 6 Resultaatbestemming via reserves .