Documentnaam

Bestandsgrootte

Openen

Bijlage 01 - Onvoorzien

93 kb

Bijlage 01

Bijlage 02 - Staat van Incidentele baten en lasten

631 kb

Bijlage 02

Bijlage 03 - Nadere specificatie algemene dekkingsmiddelen

117 kb

Bijlage 03

Bijlage 04 - Sisa verantwoordingsinformatie

647 kb

Bijlage 04

Bijlage 05 - Resultaatbestemming via reserves

278 kb

Bijlage 05

Bijlage 06 - Staat van Reserve

204 kb

Bijlage 06

Bijlage 07 - Algemene toelichting reserves

157 kb

Bijlage 07

Bijlage 08 - Staat van voorzieningen

122 kb

Bijlage 08

Bijlage 09 - Algemene toelichting voorzieningen

107 kb

Bijlage 09

Bijlage 10a - Verloopoverzicht overlopende activa

144 kb

Bijlage 10a

Bijlage 10b - Verloopoverzicht overlopende passiva

136 kb

Bijlage 10b

Bijlage 11 - Dynamische kredieten

275 kb

Bijlage 11

Bijlage 12 - Gewaarborgde geldleningen

176 kb

Bijlage 12

Bijlage 13 - Taakveldenmatrix

346 kb

Bijlage 13

Bijlage 14 - Budgetoverhevelingen

349 kb

Bijlage 14

Bijlage 15 - Boekwerk Jaarverslag 2021

3.786 kb

Bijlage 15

Bijlage 16 - Boekwerk Jaarrekening 2021

826 kb

Bijlage 16