5
1
0
0
0
12
0
0
0
0
Realisatie lasten (bedragen x €1.000) € 20.725 Verschil € 5.069

429.739

0,0 %

Realisatie Baten (bedragen x €1.000) € 18.198 Verschil € 4.928

448.854

0,0 %

Het programma omvat de zorg van de gemeente voor milieu en duurzaamheid en de energietransitie. Enerzijds betreft het de milieugevolgen, zoals geluidhinder, slechte luchtkwaliteit, geuroverlast, schade aan de natuur en bodemverontreiniging, van handelingen en activiteiten. Anderzijds gaat het over de rol van de gemeente in de mondiale en lokale klimaatproblematiek.

Bij het realiseren van de doelstellingen kiest de gemeente steeds bewust voor de juiste rol. Op gebieden waarvoor wettelijke kaders zijn, is dat een regulerende. Met name op gebied van duurzaamheid is dat een faciliterende en loslatende. Het gevolg daarvan is dat prestaties slechts ten dele afdwingbaar zijn. Voor de energietransitie in het nationale Klimaatakkoord en de Klimaatwet leidend. Daarin is een stevige regierol bij gemeenten gelegd om de landelijke doelstelling van inmiddels 55% CO2 reductie in 2030 te realiseren.

Meer informatie