De accountant controleert de jaarrekening van de gemeente en neemt daarover een oordeel op in een verklaring. Dat is een voorwaarde die wordt gesteld in het Besluit Begroting en Verantwoording (BVV). De verantwoording over de jaarrekening wordt afgelegd door het college van B&W.

In 2011 is besloten om het college een verklaring te laten geven met betrekking tot de rechtmatigheid. Die verklaring wordt vervolgens door de accountant beoordeeld. In de notitie “paragraaf bedrijfsvoering augustus 2021” van de commissie BBV zijn stellige uitspraken (verplicht karakter) en aanbevelingen opgenomen waarover met betrekking tot het boekjaar 2021 dient te worden gerapporteerd in de paragraaf bedrijfsvoering.